سید یونس موسوی

آموزش مجازی چیست ؟

آموزش مجازی چیست ؟

آموزش مجازی چیست ؟ امروزه با توجه به ظهور فناوری هایی مانند اینترنت و موبایل ، دنیایی به نام فضای مجازی به وجود آمده است که در کنار مشکلاتی که برای انسان قرن بیست یکمی به وجود آورده ، محاسنی نظیر راحت و سریعتر شدن ارتباطات خصوصا در زمینه آموزش به وجود آورده است.

در واقع هرگونه آموزشی بر بستر اینترنت و از راه دور به گونه ای که آموزش دهنده و آموزش گیرنده به صورت فیزیکی از هم دور باشند ، را آموزش مجازی می نامیم.

چرا آموزش مجازی ؟
یکی از بزرگترین و اصلی ترین دلایل استفاده از آموزش مجازی سهولت آن برای آموزش دهنده و آموزش پذیر است